છત જડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છત જડવી

  • 1

    છાપરાની અંદરની છત-'સીલિંગ' (શોભે એવી કારીગરીવાળી) કરવી.