છેદનલીટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેદનલીટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વર્તુલને છેદનારી લીટી; 'સીકન્ટ'.