છેદ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેદ મૂકવો

  • 1

    કાપીને દૂર કરવું; અંત કે ઉકેલ લાવવો.