છંદ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છંદ લાગવો

  • 1

    લત કે લેહ લાગવી; વ્યસન વળગવું.