છરી ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છરી ચાલવી

  • 1

    છેદ મુકાવો; કપાઈ જવું.

  • 2

    છરીથી કપાવાનું કામ બરાબર થવું.