છેલપડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલપડી

વિશેષણ

  • 1

    '૧૬' (વેપારીઓનો સંકેત).