છેલ્લી અવસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લી અવસ્થા

  • 1

    છેવટની દશા; વૃદ્ધાવસ્થા; ઘડપણ.