છેલ્લી ઘડી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લી ઘડી જવી

  • 1

    મરણ તદ્દન નજીક હોવું.