છેલ્લી વેળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લી વેળા

  • 1

    મરણની તૈયારીનો સમય.

  • 2

    આખરનો સમય.