છેલ્લો શ્વાસ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લો શ્વાસ મૂકવો

  • 1

    મરણની આખરી ઘડી આવવી.