છેલ્લે રવિવારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લે રવિવારે

  • 1

    કદી નહીં (વાયદામાં).