છલો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છલો ભરવો

  • 1

    પૂજાપાના સામાનની છાબડી ભરી, દેવીના માનમાં ભોજન આપવું તે.