છાકે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાકે ચડવું

  • 1

    છાટકું થવું; શરીરનું ભાન ન રહેવું.