છાંટો બંધ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટો બંધ થવો

  • 1

    અન્ન પાણી આપવા-લેવાનો વ્યવહાર બંધ થવો.