છાણે વીંછી ચડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાણે વીંછી ચડાવવો

  • 1

    ઉશ્કેરવું; ચડાવવું.