છાતીએ ડાઘ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીએ ડાઘ લાગવો

  • 1

    દિલમાં દુઃખ કે વેરની લાગણી થવી.