છાતીએ હાથ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીએ હાથ દેવો

  • 1

    ખાતરી કે ભરોસો આપવો.