છાતીનું ઘાડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીનું ઘાડું

  • 1

    છાતીવાળું; હિંમતવાન.