છાતી ઊભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ઊભરાવી

  • 1

    શોક કે આનંદથી હૈયું ભરાઈ આવવું-ખૂબ લાગણી થવી.