છાતી ઠાલવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ઠાલવવી

  • 1

    હૈયાની વરાળ કાઢવી; સુખદુઃખના ઊભરા કાઢવા.