છાતી ફાટ રડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ફાટ રડવું

  • 1

    પુષ્કળ ને મોટેથી રડવું.