છાતી ભરાઈ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ભરાઈ આવવી

  • 1

    લાગણીના આવેશથી રડી જવાવું.