છાપ ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપ ઊઠવી

  • 1

    છાપવામાં બરાબર આકૃતિ પડવી.