છાપે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાપે ચડાવવું

  • 1

    જાહેર કરવું.

  • 2

    લાક્ષણિક ફજેત થાય એમ કરવું.