છાયામાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાયામાં રહેવું

  • 1

    ઓથ-આશ્રયમાં રહેવું.