છાવણ ખોલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાવણ ખોલવી

  • 1

    (લડતનું કે લશ્કરી) મથક સ્થાપવું.