છિદ્ર કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છિદ્ર કાઢવાં

  • 1

    દોષ શોધવા.