છીંકતાં દંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છીંકતાં દંડવું

  • 1

    નજીવા કારણસર દંડ કરી પાડવો; આપખુદ-જુલમી અમલ ચલાવવો.