છીંક ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છીંક ખાવી

  • 1

    છીકવું.

  • 2

    છીંકવાથી અપશુકન કરવા.