છુટકારાહુકમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છુટકારાહુકમ

પુંલિંગ

  • 1

    છોડવાનો હુકમ; 'ઓર્ડર ઑફ ઍક્વિટલ (કે) ડિસ્ચાર્જ'.