ગુજરાતી

માં છોગાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છોગાળ1છોગાળું2

છોગાળ1

વિશેષણ

  • 1

    છોગાં રાખનારું; છેલછબીલું; ફક્કડ.

ગુજરાતી

માં છોગાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છોગાળ1છોગાળું2

છોગાળું2

વિશેષણ

  • 1

    છોગાં રાખનારું; છેલછબીલું; ફક્કડ.