ગુજરાતી

માં છોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છોર1છોર2

છોરુ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  છોકરું.

ગુજરાતી

માં છોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છોર1છોર2

છોરું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  છોકરું.

ગુજરાતી

માં છોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છોર1છોર2

છોર

પુંલિંગ

 • 1

  છર; અસ્ત્રો.

ગુજરાતી

માં છોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છોર1છોર2

છોર

પુંલિંગ

 • 1

  સીમા; હદ.

 • 2

  ધાર; કિનારો; આરો.

મૂળ

हिं.