છ ગણી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છ ગણી જવા

  • 1

    નાસી-છટકી જવું.