જકાત નાંખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જકાત નાંખવી

  • 1

    નાકાવેરો દાખલ કરવો; જકાત લેવાનું કરવું.