ગુજરાતી

માં જગતપ્રસિદ્ધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જગતપ્રસિદ્ધ1જગત્પ્રસિદ્ધ2

જગતપ્રસિદ્ધ1

વિશેષણ

  • 1

    જગજાહેર; જગમાં બધે જાણીતું.

ગુજરાતી

માં જગતપ્રસિદ્ધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જગતપ્રસિદ્ધ1જગત્પ્રસિદ્ધ2

જગત્પ્રસિદ્ધ2

પુંલિંગ

  • 1

    જગજાહેર.