જગત જીતવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જગત જીતવું

  • 1

    જગત જીતવું; પૂરેપૂરું સફળ નીવડવું. (ઉદા૰ 'આમ થાય એટલે જગ જીત્યા').