જગન્નાથનો ભાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જગન્નાથનો ભાત

  • 1

    જગન્નાથજીના મંદિરમાં અપાતો પ્રસાદ.