જંગલ રોઝ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જંગલ રોઝ જેવું

  • 1

    સાવ જંગલી.