જ્ઞાનપ્રસાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનપ્રસાર

પુંલિંગ

  • 1

    જ્ઞાન ફેલાવવું-પ્રસારવું તે; જ્ઞાનનો ફેલાવો.