જ્ઞાનરજ્જુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનરજ્જુ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જ્ઞાનતંતુ; જ્ઞાનેંદ્રિયોને મગજ સાથે સાંધતો તંતુ; 'નર્વ'.