જ્ઞાનવિજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાનવિજ્ઞાન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સામાન્ય અને વિશેષ બધું જ્ઞાન.

  • 2

    સમગ્ર જ્ઞાન; બ્રહ્મજ્ઞાન.