જ્ઞાન આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્ઞાન આવવું

  • 1

    સમજાવું; ભાન થવું.