ગુજરાતી

માં જડબેસલાખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જડબેસલાખ1જડબેસુલાખ2

જડબેસલાખ1

અવ્યય

  • 1

    સજ્જડ; મક્કમ.

મૂળ

જડ+બે=નહીં+સુલાખ सूराख ફા.=કાણું

ગુજરાતી

માં જડબેસલાખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જડબેસલાખ1જડબેસુલાખ2

જડબેસુલાખ2

અવ્યય

  • 1

    સજ્જડ; મક્કમ.

મૂળ

જડ+બે=નહીં+સુલાખ सूराख ફા...=કાણું