ગુજરાતી

માં જડબાતોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જડબાતોડ1જડબાંતોડ2

જડબાતોડ1

વિશેષણ

 • 1

  ઉચ્ચાર કરતાં મુશ્કેલી પડે તેવું.

 • 2

  જડબું તોડી નાખે એવું; સચોટ.

ગુજરાતી

માં જડબાતોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જડબાતોડ1જડબાંતોડ2

જડબાંતોડ2

વિશેષણ

 • 1

  ઉચ્ચાર કરતાં મુશ્કેલી પડે તેવું.

 • 2

  જડબું તોડી નાખે એવું; સચોટ.