જડબું બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડબું બેસાડવું

  • 1

    બનાવટી દાંતનું ચોકઠું બેસાડવું.