જડમૂળમાંથી ઉખેડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડમૂળમાંથી ઉખેડવું

  • 1

    સંપૂર્ણ વિનાશ કરી દેવો; તારાજ કરવું.