જડ બાઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જડ બાઝવી

  • 1

    બરાબર મૂળિયું લાગવું; સ્થિર થવું.