જતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જતું કરવું

  • 1

    મૂકી દેવું; માફ કરવું.

  • 2

    છોડી મૂકવું.