ગુજરાતી

માં જથારથની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જથારથ1જથાર્થ2

જથારથ1

વિશેષણ

  • 1

    +યોગ્ય.

ગુજરાતી

માં જથારથની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જથારથ1જથાર્થ2

જથાર્થ2

વિશેષણ

  • 1

    યોગ્ય.

મૂળ

सं. यथार्थ