જનસુખવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જનસુખવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    જનસુખવાદમાં માનનાર.